Огнеупорни сейфове

Категории: Брави, Ключове

Всички сейфове са взломоустойчиви, но някои от тях са устойчиви и на въздействието от пожар – те се наричат „огнеупорни”.

Устойчивостта на взлом се определя от броя на единиците на резистентност Ес, получени чрез пробиване на касата с частичен (проникване през дупка по стандартен шаблон до 300 на 300мм) или пълен достъп (проникване в каса през дупка по стандартен шаблон с по-големи размери или отваряне на вратата на минимална широчина 300 мм).

Много често продавачите заблуждават потребителите приписвайки на всички сейфове взломоустойчиви и огнеупорни свойства. В действителност да осигури защита от пожар може само сейф, който е сертифициран и има сертификат за това. Сейфове, притежаващи двата сертификата (за взлом и устойчивост на огън), в действителност са редки и доста скъпи. Освен това осигуряването на взломоустойчивост и устойчивост на огън се постига на практика по напълно противоположни методи, така че основната комбинация, която се среща е от клас I (взлом) и 60 минути (огнеупорност).


Искате ли да споделите: